• Khách hàng đăng ký mới được đánh giá sản phẩm

Viết đánh giá

Đánh giá hiện có (1)

Hàng tiêu chuẩn

Từ: Quang Ngày: 08 Tháng Mười Một 2019

Tuổi thọ 40000 h

Có ích? 0 0